KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZACH MASOWYCH

1200 zł

Opis

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy na stanowiskach kierowniczych przy zabezpieczeniu imprez masowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do kierowania służbami informacyjnymi i porządkowymi przy zabezpieczeniu imprez masowych.

OPIS SZKOLENIA
Czas trwania szkolenia wynosi 50 godzin dydaktycznych.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym obejmującym test wiedzy i część ustną.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do wykonywania zadań przewidzianych dla kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087 z póź. zm.) – zaświadczenie jest bezterminowe.

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA
Zajęcia realizowane są przez kadrę dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO w Warszawie, a także przez specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13, Warszawa.

REKRUTACJA:
Rekrutacja odbywa się w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 w Warszawie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 22 856 52 06 lub drogą mailową: kursy@wsbio.waw.pl

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego z siedzibą w Warszawie

March 24, 2023 18:54
Telefon kontaktowy: 228565206
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wwarszawie.eu
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Autor ogłoszenia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego z siedzibą w Warszawie

March 24, 2023 18:54

Lokalizacja

warszawa, Polska

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...